Gelooft u ALLES wat u ziet op tv?  
 

Oorzaak 2

20 maart 2015, de dag van het interview.

Het interview was omstreeks 15 uur 's-middags. De verslaggever kwam vooraf even binnen om uit te leggen hoe het interview in zijn werk zou gaan. Voor dat interview had ik toestemming gegeven. Uiteindelijk kwamen ook de journaliste en de technische ploeg binnen. Ik wilde niet op camera vanwege mijn privacy. Ik vertrouwde het allemaal niet zo en besloot om het gehele interview op te nemen met mijn telefoon. 

Het volledige ongecensureerde interview (audio) kunt u beluisteren door op het plaatje hieronder te klikken. 

Interview Kassa Belbus
Opgenomen met mijn telefoon
Bel Bus.mp3 (12.38MB)
Interview Kassa Belbus
Opgenomen met mijn telefoon
Bel Bus.mp3 (12.38MB)

Mocht de bovenstaande link naar de audio opname niet werken, dan kunt u hier klikken. Het interview verloopt uiterst vriendelijk en eindigt met de woorden van de verslaggever met: "Helder, dank u wel. Fijn dat we dit konden doen.  Alle vragen zijn fatsoenlijk beantwoord. Vandaar mijn enorme verrassing hoe de uiteindelijke uitzending eruit kwam te zien. In de uitzending is er nagenoeg niets van het interview gebruikt.

Bizar vond ik de eerste vraag. Waarom kunt u mevrouw Groeneveld niet gewoon haar geld terugbetalen? Een erg vreemde vraag, vooral omdat zowel de verslaggever als mw. Groeneveld bewijsbaar wisten dat mw. Groeneveld al betaald was. 

Wat mij ook opviel is dat mevrouw Groeneveld tijdens het interview niet aanwezig was. Dat kwam door haar persoonlijke omstandigheden was het antwoord aan mijn zoon toen hij ernaar informeerde tijdens het interview. 

Tijdens het interview hoort u mij antwoorden dat er geen gedupeerden meer waren. Ik heb lang voor de uitzending de volgende email gestuurd naar Kassa om misstanden te voorkomen. 

 

 

De 120 mensen waarover ik spreek in bovenstaande e-mail besloeg een kortere periode.

Uiteindelijk hebben wij gedurende de gehele periode 320 mensen terugbetaald.

In de ochtend van 20 maart 2015 was Kassa Belbus aanwezig bij mevrouw Groeneveld en had zij geen last van persoonlijke omstandigheden. Tijdens het interview in de middag bij ons had ze daar wel last van en tijdens het 2e bezoek van Kassa aan mw. Groeneveld in de namiddag  had zij er weer geen last van? 

De filmopnamen zijn allemaal op 1 dag gemaakt en dat was 20 maart 2015 en niet ervoor. Waarom? Zowel de verslaggever als zij droegen dezelfde kleding en dat lijkt me erg sterk op 2 verschillende uitzenddagen met 2 verschillende personen. 

Waarom kwam ik tot de conclusie dat het bezoek in de namiddag aan haar op of na 20 maart 2015 is geweest? Wij zijn bij hem GEWEEST zei hij aan het einde van de uitzending. Dat was op 20 maart 2015. Conclusie: Zij wisten op het moment van het interview dat mw. Groeneveld betaald was.

Op 21 maart 2015 zaten wij in spanning de uitzending af te wachten maar het werd niet uitgezonden. Natuurlijk in de hoop dat het helemaal niet uitgezonden zou worden. Helaas op 11 april 2015 volgde de definitieve uitzending. 

Mijn investeerders trokken zich nu helemaal terug. Op de site van Kassa werd een forum opgestart met als kop "11 april 2015 geen geld en geen matras" Dit forum zorgde voor enorme schade.

Om u een volledig beeld te geven, heb ik hieronder de volledige uitzending van Kassa Belbus geplaatst. LET OP: Het laden kan even duren (Speelduur 4 min 03). 

Mobiele telefoons kunt u het beste in horizontale stand kantelen.


Wat nu volgt zijn de belangrijkste delen van de uitzending voorzien van mijn commentaar. In het onderstaande fragment wordt er verteld dat mevrouw Groeneveld het matras inmiddels niet meer wil maar wel haar geld terug wil. Hij weet dat zij haar geld op dat moment terug heeft. Mw. Groeneveld heeft haar geld al terug vóór de dag van de opname en lang vóór de uitzending. Zie betaalbewijs onder het filmfragment. Het interview is op 20 maart 2015 opgenomen. 11 april 2015 staat er bij Kassa op de site: "11 april 2015 geen geld en geen matras"

Hier wordt gezegd dat er niets negatiefs op het internet te vinden is. Ja dat klopt en daar is hard aan gewerkt, getuige onze recensies. 

Hier  zegt de verslaggever dat hij informatie heeft ingewonnen en erachter is gekomen dat wij niet ingeschreven stonden bij het keurmerk CBW. Ook zegt hij dat mw. Groeneveld geen risico dacht te lopen maar helaas. Hij doelt er dus op dat wij tijdens de aankoop van mw Groeneveld niet ingeschreven stonden. Dat stonden wij wel getuige de in- en uitschrijving bij het CBW. De aankoop van mw Groeneveld vond plaats in de eerste week van juli 2014. In retail is ook een orgaan binnen het CBW.  Nog nooit hebben wij een keurmerk onrechtmatig gebruikt.


Welkomst mail van het CBW (Inretail)

Uitschrijving CBW

Met het CBW gold dus de afspraak dat wij geen lid meer waren per 28 februari 2015. Wij hebben ons daar gewoon aan gehouden en hebben alle CBW logo's van onze internet site en onze orderformulieren verwijderd. Derhalve deed Kassa de suggestie dat wij het keurmerk onrechtmatig gebruikten met de verwijzing dat mevrouw Groeneveld niet verzekerd was! Dat het door het publiek als dusdanig wordt opgepakt, bleek wel uit onderstaande melding op het internet.

Aangifte politie

Ze ( mw. Groeneveld ) doet zelfs aangifte bij de politie, maar ook dat helpt niet, zegt hij. Vreemd! De verslaggever was er tijdens het interview, ver voor de uitzending van op de hoogte dat er tegen ons geen politie aangifte van mw. Groeneveld liep en dat alles met mw. Groeneveld was opgelost. Ja, een aangifte die er niet is helpt natuurlijk niet!

Ook werden wij op een sarcastische manier negatief neergezet in deze scene. Mevrouw Groeneveld deed mee aan een bijzondere promotie actie en kreeg dit voorstel niet zomaar. 

Hier hoort u mij de woorden "het zij zo" uitspreken die in een totaal andere context zijn geplaatst en lijkt alsof ik volledig onverschillig sta tegenover mijn klanten. 

Een pikant detail: als u het originele interview beluisterd komt u tot de conclusie dat ik de woorden "het zij zo" helemaal niet heb uitgesproken. Het moet opgenomen zijn in het voorbezoek van het interview. Voor het voorbezoek had ik geen toestemming verleend voor opname. Een heimelijke opname terwijl ik met het interview al akkoord was gegaan. 

Hier hoort  u de verslaggever zeggen: Omdat het bedrijf op een privé adres is gevestigd gaan wij in eerste instantie zonder camera naar binnen. Wel met een microfoon?

In deze scene verteld de verslaggever dat hij terug gaat naar mw Groeneveld om haar het goede nieuws te vertellen. Eenmaal bij haar aangekomen zegt hij dat hij bij ons is geweest en zij is nieuwsgierig! Waarnaar? Het is allang bekend bij beide. Dit Kassa Belbus "toneelstuk" is "de oorzaak" van een verschrikkelijk "gevolg".

Toelichting:

Ik hoop dat u inziet dat er ten onrechte gezegd wordt dat wij geen keurmerk voerden. Dat mevrouw Groeneveld en de verslaggever volledig op de hoogte zijn van de afwikkeling. Dat mevrouw Groeneveld nergens zegt dat zij haar geld terug heeft.  Misschien kunt u de email van 17 maart 2015 nog herinneren op de oorzaak 1 pagina, waarin zij mij bedankt voor het overmaken van het geld. Deze opname is gemaakt op 20 maart 2015! Hoe denkt u dat onze klanten daar destijds op gereageerd hebben?

Na een oproep van iemand op het internet om hun lokale bank in te lichten over ons, ontvangen wij een brief van de bank dat onze rekening zou worden opgeheven. 

Wij hebben de bank daarna aangeschreven en de volgende reactie ontvangen: